Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Vyúčtování dotací programu Individuální projekty 2018

Příjemce je povinen zaslat MŠMT - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2019.

Vyúčtování se vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

 

dne 10.1.2019

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2019

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí na rok 2019.

Podat žádost mohou pouze registrovaní uživatelé - pokud jste už žádost podávali, přihlašte se do systému se stejným přihlašovacím jménem a heslem. V opačném případě se musíte do systému registrovat.

Je možné, že systém Váš vyzve k aktualizaci dat o organizaci. V takovém případě je potřeba přejít do části "Údaje o organizaci" => "Nastavení organizace" aktualizovat údaje a případné změny potvrdit tlačítkem "Uložit" dolů na stránce

Při zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese.

Součástí žádosti jsou i povinné přílohy. Formuláře najdete v kapitole Ke stažení

V případě potíží se přečtěte nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené otázky

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře

(Uživatelská podpora je pro otázky související s formulářem vyplňování žádosti a s věcným obsahem projektu k dispozici v pracovní dny v čase 9.00-15.00 počínaje dnem 3.9.2018, konče 28.9.2018).

dne 1.9.2018

Seminář pro žadatele o dotaci na rok 2019

Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace do 31.8.

dne 13.7.2018

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.

dne 3.7.2018

Vyúčtování dotací na rok 2017

Příjemce je povinen zaslat ministerstvu - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2018.
Vyúčtování se letos vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

 

dne 5.1.2018

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2018

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí na rok 2018.

Podat žádost mohou pouze registrovaní uživatelé - pokud jste už žádost podávali, přihlašte se do systému se stejným přihlašovacím jménem a heslem. V opačném případě se musíte do systému registrovat.

dne 30.8.2017

Dotační řízení pro žádosti na rok 2018 vyhlášeno

MŠMT zveřejnilo na této adrese vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 včetně harmonogramu realizace.

Metodické pokyny najdete v kapitole METODIKA | KE STAŽENÍ.

Pro žadatele o dotace na realizaci projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018 budou BEZPLATNĚ realizovány semináře v těchto termínech:

  1. Praha 6. 9. 2017, 9:00 - 11:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  2. Praha 6. 9. 2017, 12:00 - 14:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  3. Brno 7. 9. 2017, 10:00 - 12:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
  4. Brno 7. 9. 2017, 13:00 - 15:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
dne 17.7.2017

Vyhlášení výsledků dotačního řízení ze státního rozpočtu na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017

Dne 10. 1. 2017 byly projednány poradou vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT pro dotační program na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.

 

dne 11.1.2017

Informace k průběhu dotačního řízení na rok 2017

V souladu s harmonogramem dotačního řízení se konalo dne 14. listopadu 2016 jednání dotační komise MŠMT. V současné době probíhá schvalovací proces výsledků dotačního řízení na MŠMT. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny v souladu s harmonogramem na konci prosince 2016.

Žadatelé, kterým bude schválen rozpočet se změnou oproti podané žádosti, budou v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 vyzváni k akceptaci konečné podoby rozpočtu projektu. Formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ bude zveřejněn v elektronickém systému IS na adrese http://is-prevence.msmt.cz . Informace o tom, že je formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ připraven v elektronickém systému IS bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace a v informačním systému IS http://is-prevence.msmt.cz. Zároveň budou všichni žadatelé, kterých se bude vyplnění tohoto formuláře týkat, upozorněni emailovou zprávou.

Sledujte z tohoto důvodu v uvedeném čase webové stránky MŠMT a informační systém IS.

Ing. Radka Heřmánková

dne 16.11.2016

Čestné prohlášení žadatele - POVINNÁ příloha

Dle Metodiky MŠMT pro Individuální a krajské projekty i pro projekty Bezpečné klima v českých školách vyplývá POVINNOST vložit do žádosti přílohu Čestné prohlášení žadatele. do kapitoly Připojené soubory projektu.

Příslušný formulář najdete v horním menu Metodika | Ke stažení  viz odkaz na soubor Čestné prohlášení žadatele ke stažení.

Tento soubor vytiskněte, podepište, orazítkujte a vložte naskenovaný do Příloh žádosti. Teprve potom žádost uzavřete a ´podejte.

 

dne 26.9.2016

Registrace žadatelů je funkční

Dobrý den,

problémy sdoručováním mailů byly přes víkend vyřešeny a systém je funkční.

Řiďte se prosím podrobným popisem, který je i se snímky obrazovek uveřejněn v prezentaci o informačním systému (snímky 8 - 12) v kapitole Prezentace v sekci METODIKA - viz přímý odkaz http://is-prevence.msmt.cz/metodika/prezentace/

 

dne 13.9.2016

Dočasný problém se zasíláním mailů

Omlouváme se za dočasné problémy se zasíláním mailů při registraci nového žadatele, resp. při obnově hesla.

U každé nově zaregistrované organizace aktivujeme účet ručně, prosíme o trpělivost.

Pokud žádáte o nové heslo, prosím napište nám to provizorně prostřednictvím formuláře uživatelské podpory - viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ 

Na vyřešení problému usilně pracujeme a budeme vás informovat.

Radek Maca

 

dne 9.9.2016

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2017

Informační systém je otevřen od 31. 8. 2016 pro podávání žádostí na rok 2017.

Pro zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře.

dne 31.8.2016

Semináře pro žadatele o dotaci na rok 2017

MŠMT připravilo pro žadatele o dotace na realizaci projektů v oblasti prevence rizikového chování na rok 2017 BEZPLATNÉ semináře v těchto termínech:

1.      Praha 2. 9. 2016, 9:30 - 11:30 h, MŠMT - Karmelitská 7, místnost C081 - zaregistrovat se můžete na této adrese

2.      Praha 5. 9. 2016, 9:30 - 11:30 h, MŠMT - Karmelitská 7, místnost C081 - zaregistrovat se můžete na této adrese

3.      Ostrava 5. 9. 2016, 10:00 - 12:30 h, KÚ Moravskoslezského kraje - zaregistrovat se můžete na této adrese

4.      Brno 6. 9. 2016, 9:30 - 12:00 h, KÚ Jihomoravského kraje - zaregistrovat se můžete na této adrese

 
dne 30.8.2016

Informace pro žadatele o dotace na rok 2017

Porada vedení schválila dne 10. 5. 2016 „Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016).

Dotační řízení na rok 2017 je vyhlášeno, sledujte informace na těchto webových stránkách MŠMT.

Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016) ke stažení přímo zde.

dne 21.6.2016

Často kladené dotazy

Vytvořili jsme pro Vás stránku s často kladenými dotazy. Přečtete-li si je, můžete ušetřit spoustu času.

dne 28.8.2012

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy