Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Webinář k Výzvě na podporu prevence rizikového chování

Žadatelé, kteří mají zájem o získání bližších informací ke zveřejněné Výzvě a podávání žádostí do této Výzvy, se mohou zúčastnit webináře dne 8. 11. 2023 od 9:30 hodin.

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

ID schůzky: 396 295 354 896

Přístupový kód: 5Gr5Bt

dne 3.11.2023

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2024

MŠMT zveřejňuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

IS-PREVENCE bude pro zakládání žádostí otevřen od 3.11.2023 do 5.12.2023.

Žádosti na rok 2023 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

 

dne 2.11.2023

Prodloužení termínu pro podávání žádostí - projekty prevence 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) zveřejnilo na svých stránkách dodatek č. 1 k Výzvě „Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023“ (https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dodatek-c-1-k-vyzve-podpora-aktivit-v-oblasti-primarni ). Tímto „Dodatkem“ se nemění znění Výzvy. Dodatek řeší pouze změnu nejzazšího termínu doručení žádosti o podporu v této Výzvě na ministerstvo. Nejzazší termín doručení žádosti na ministerstvo je změněn na 6. 1. 2023.

 

dne 21.12.2022

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2023

MŠMT zveřejňuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Žádost je potřeba uzavřít a podat do 2.1.2023.

Předpokládaný termín zahájení sběru žádostí je 29. 11. 2022.

Žádosti na rok 2022 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

 

dne 28.11.2022

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2022

MŠMT zveřejňuje výzvu  k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Žádost je potřeba uzavřít a podat do 14.4.2022.

Předpokládaný termín zahájení sběru žádostí je 18. 3. 2022.

Žádosti na rok 2022 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

dne 14.3.2022

Výsledky výzvy na podporu aktivit primární prevence v roce 2021

Výsledky výzvy na podporu aktivit primární prevence v roce 2021 naleznete zde

dne 22.6.2021

Vyúčtování projektů na rok 2020

K projektům na rok 2020 které mají stav "Podpořený" lze v systému vyplnit vyúčtování a závěrečnou zprávu.

Organizace, které zažádaly o změnu, budou o dalším postupu informovány na kontaktní email.

Po vyplnění formuláře Vyúčtování je potřeba ho vytisknout, podepsat a doručit na MŠMT:

- v listinné podobě na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

nebo

- datovou zprávou: ID: vidaawt

 

dne 6.1.2021

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2021

MŠMT zveřejňuje výzvu  k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Žádost je potřeba uzavřít a podat do 15.1.2021.

Žádosti na rok 2021 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

dne 11.12.2020

Informace k vyúčtování 2019

Na webu is-prevence jsou aktuálně zveřejněny formulář a přílohy pro vyúčtování dotací za rok 2019. Nezapomeňte doložit i finanční vypořádání se státním rozpočtem a v případě vratek i Avízo o platbě. Oba dokumenty tvoří přílohu vyúčtování a je nezbytné je k formuláři přiložit. Současně, stejně jako u žádostí, nezapomeňte stvrdit údaje ve vyúčtování doložením čestného prohlášení.

Školy a školská zařízení zřizované kraji a obcemi předkládají FV prostřednictvím svých zřizovatelů a dle jejich pokynů, současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Soukromé školy a školská zařízení podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je součástí vyhlášky o FV č. 367/2015 Sb., a je k dispozici v systému is-prevence, v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Nestátní neziskové organizace podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je součástí vyhlášky o FV č. 367/2015 Sb., a je k dispozici v systému is-prevence, v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Kraje předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

dne 20.12.2019

Vyúčtování a závěrečná zpráva projektů 2019

V systému is-prevence byly zpřístupněny formuláře pro závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace v rámci výzvy na rok 2019. Upozorňujeme, že dle výzvy je potřeba vyúčtování podat do 15.2.2020.

dne 5.12.2019

Informace pro žadatele o dotace - NEPŘEHLÉDNĚTE

POZOR - bylo ukončeno formální hodnocení,všichni žadatelé byli o jeho výsledku v IS a mailem vyrozuměni.
Prosím, zkontrolujte aktuální stav vaší žádosti. Pokud vám byla žádost vrácena k doplnění, běží vám lhůta na nápravu od data vyhodnocení.

dne 24.10.2019

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020.

dne 20.9.2019

Informace k Výzvě pro rok 2020

Vážení žadatelé o dotace na rok 2020 – dosud nebyla schválena nová Výzva pro příští rok, z toho důvodu není možné zatím v IS žádat. Sledujte, prosím, tyto webové stránky, předpokládáme zveřejnění v druhé polovině září.

 

dne 2.9.2019

Výsledky výzvy pro rok 2019

Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené Výzvy je nezbytné uvést, že Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.

dne 26.8.2019

Vyúčtování dotací programu Individuální projekty 2018

Příjemce je povinen zaslat MŠMT - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2019.

Vyúčtování se vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

 

dne 10.1.2019

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2019

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí na rok 2019.

Podat žádost mohou pouze registrovaní uživatelé - pokud jste už žádost podávali, přihlašte se do systému se stejným přihlašovacím jménem a heslem. V opačném případě se musíte do systému registrovat.

Je možné, že systém Váš vyzve k aktualizaci dat o organizaci. V takovém případě je potřeba přejít do části "Údaje o organizaci" => "Nastavení organizace" aktualizovat údaje a případné změny potvrdit tlačítkem "Uložit" dolů na stránce

Při zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese.

Součástí žádosti jsou i povinné přílohy. Formuláře najdete v kapitole Ke stažení

V případě potíží se přečtěte nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené otázky

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře

(Uživatelská podpora je pro otázky související s formulářem vyplňování žádosti a s věcným obsahem projektu k dispozici v pracovní dny v čase 9.00-15.00 počínaje dnem 3.9.2018, konče 28.9.2018).

dne 1.9.2018

Seminář pro žadatele o dotaci na rok 2019

Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace do 31.8.

dne 13.7.2018

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.

dne 3.7.2018

Vyúčtování dotací na rok 2017

Příjemce je povinen zaslat ministerstvu - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2018.
Vyúčtování se letos vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

 

dne 5.1.2018

Informace pro žadatele o dotace na rok 2017

Porada vedení schválila dne 10. 5. 2016 „Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016).

Dotační řízení na rok 2017 je vyhlášeno, sledujte informace na těchto webových stránkách MŠMT.

Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016) ke stažení přímo zde.

dne 21.6.2016

Často kladené dotazy

Vytvořili jsme pro Vás stránku s často kladenými dotazy. Přečtete-li si je, můžete ušetřit spoustu času.

dne 28.8.2012

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy