Archív aktualit: Výsledky výzvy pro rok 2019

Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené Výzvy je nezbytné uvést, že Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.

Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené Výzvy je nezbytné uvést, že Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem . Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost statutárním orgánem či jím pověřenou osobou deklarována formou čestného prohlášení.

Výsledky naleznete na této adrese:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vysledky-vyzvy-pro-rok-2019

 

dne 26.8.2019

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy