Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020.

dne 20.9.2019

Informace k Výzvě pro rok 2020

Vážení žadatelé o dotace na rok 2020 – dosud nebyla schválena nová Výzva pro příští rok, z toho důvodu není možné zatím v IS žádat. Sledujte, prosím, tyto webové stránky, předpokládáme zveřejnění v druhé polovině září.

 

dne 2.9.2019

Výsledky výzvy pro rok 2019

Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené Výzvy je nezbytné uvést, že Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.

dne 26.8.2019

Vyúčtování dotací programu Individuální projekty 2018

Příjemce je povinen zaslat MŠMT - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2019.

Vyúčtování se vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

 

dne 10.1.2019

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2019

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí na rok 2019.

Podat žádost mohou pouze registrovaní uživatelé - pokud jste už žádost podávali, přihlašte se do systému se stejným přihlašovacím jménem a heslem. V opačném případě se musíte do systému registrovat.

Je možné, že systém Váš vyzve k aktualizaci dat o organizaci. V takovém případě je potřeba přejít do části "Údaje o organizaci" => "Nastavení organizace" aktualizovat údaje a případné změny potvrdit tlačítkem "Uložit" dolů na stránce

Při zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese.

Součástí žádosti jsou i povinné přílohy. Formuláře najdete v kapitole Ke stažení

V případě potíží se přečtěte nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené otázky

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře

(Uživatelská podpora je pro otázky související s formulářem vyplňování žádosti a s věcným obsahem projektu k dispozici v pracovní dny v čase 9.00-15.00 počínaje dnem 3.9.2018, konče 28.9.2018).

dne 1.9.2018

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy