Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Prodloužení termínu pro podávání žádostí - projekty prevence 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) zveřejnilo na svých stránkách dodatek č. 1 k Výzvě „Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023“ (https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dodatek-c-1-k-vyzve-podpora-aktivit-v-oblasti-primarni ). Tímto „Dodatkem“ se nemění znění Výzvy. Dodatek řeší pouze změnu nejzazšího termínu doručení žádosti o podporu v této Výzvě na ministerstvo. Nejzazší termín doručení žádosti na ministerstvo je změněn na 6. 1. 2023.

 

dne 21.12.2022

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2023

MŠMT zveřejňuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Žádost je potřeba uzavřít a podat do 2.1.2023.

Předpokládaný termín zahájení sběru žádostí je 29. 11. 2022.

Žádosti na rok 2022 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

 

dne 28.11.2022

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2022

MŠMT zveřejňuje výzvu  k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Žádost je potřeba uzavřít a podat do 14.4.2022.

Předpokládaný termín zahájení sběru žádostí je 18. 3. 2022.

Žádosti na rok 2022 je potřeba vytvořit v systému a poté doručit na MŠMT způsobem popsaným ve Výzvě.

dne 14.3.2022

Výsledky výzvy na podporu aktivit primární prevence v roce 2021

Výsledky výzvy na podporu aktivit primární prevence v roce 2021 naleznete zde

dne 22.6.2021

Vyúčtování projektů na rok 2020

K projektům na rok 2020 které mají stav "Podpořený" lze v systému vyplnit vyúčtování a závěrečnou zprávu.

Organizace, které zažádaly o změnu, budou o dalším postupu informovány na kontaktní email.

Po vyplnění formuláře Vyúčtování je potřeba ho vytisknout, podepsat a doručit na MŠMT:

- v listinné podobě na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

nebo

- datovou zprávou: ID: vidaawt

 

dne 6.1.2021

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy