Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Vyúčtování a závěrečná zpráva projektů 2019

V systému is-prevence byly zpřístupněny formuláře pro závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace v rámci výzvy na rok 2019. Upozorňujeme, že dle výzvy je potřeba vyúčtování podat do 15.2.2020.

dne 5.12.2019

Informace pro žadatele o dotace - NEPŘEHLÉDNĚTE

POZOR - bylo ukončeno formální hodnocení,všichni žadatelé byli o jeho výsledku v IS a mailem vyrozuměni.
Prosím, zkontrolujte aktuální stav vaší žádosti. Pokud vám byla žádost vrácena k doplnění, běží vám lhůta na nápravu od data vyhodnocení.

dne 24.10.2019

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020.

dne 20.9.2019

Informace k Výzvě pro rok 2020

Vážení žadatelé o dotace na rok 2020 – dosud nebyla schválena nová Výzva pro příští rok, z toho důvodu není možné zatím v IS žádat. Sledujte, prosím, tyto webové stránky, předpokládáme zveřejnění v druhé polovině září.

 

dne 2.9.2019

Výsledky výzvy pro rok 2019

Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené Výzvy je nezbytné uvést, že Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.

dne 26.8.2019

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy