Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Informace k průběhu dotačního řízení na rok 2017

V souladu s harmonogramem dotačního řízení se konalo dne 14. listopadu 2016 jednání dotační komise MŠMT. V současné době probíhá schvalovací proces výsledků dotačního řízení na MŠMT. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny v souladu s harmonogramem na konci prosince 2016.

Žadatelé, kterým bude schválen rozpočet se změnou oproti podané žádosti, budou v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 vyzváni k akceptaci konečné podoby rozpočtu projektu. Formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ bude zveřejněn v elektronickém systému IS na adrese http://is-prevence.msmt.cz . Informace o tom, že je formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ připraven v elektronickém systému IS bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace a v informačním systému IS http://is-prevence.msmt.cz. Zároveň budou všichni žadatelé, kterých se bude vyplnění tohoto formuláře týkat, upozorněni emailovou zprávou.

Sledujte z tohoto důvodu v uvedeném čase webové stránky MŠMT a informační systém IS.

Ing. Radka Heřmánková

dne 16.11.2016

Čestné prohlášení žadatele - POVINNÁ příloha

Dle Metodiky MŠMT pro Individuální a krajské projekty i pro projekty Bezpečné klima v českých školách vyplývá POVINNOST vložit do žádosti přílohu Čestné prohlášení žadatele. do kapitoly Připojené soubory projektu.

Příslušný formulář najdete v horním menu Metodika | Ke stažení  viz odkaz na soubor Čestné prohlášení žadatele ke stažení.

Tento soubor vytiskněte, podepište, orazítkujte a vložte naskenovaný do Příloh žádosti. Teprve potom žádost uzavřete a ´podejte.

 

dne 26.9.2016

Registrace žadatelů je funkční

Dobrý den,

problémy sdoručováním mailů byly přes víkend vyřešeny a systém je funkční.

Řiďte se prosím podrobným popisem, který je i se snímky obrazovek uveřejněn v prezentaci o informačním systému (snímky 8 - 12) v kapitole Prezentace v sekci METODIKA - viz přímý odkaz http://is-prevence.msmt.cz/metodika/prezentace/

 

dne 13.9.2016

Dočasný problém se zasíláním mailů

Omlouváme se za dočasné problémy se zasíláním mailů při registraci nového žadatele, resp. při obnově hesla.

U každé nově zaregistrované organizace aktivujeme účet ručně, prosíme o trpělivost.

Pokud žádáte o nové heslo, prosím napište nám to provizorně prostřednictvím formuláře uživatelské podpory - viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ 

Na vyřešení problému usilně pracujeme a budeme vás informovat.

Radek Maca

 

dne 9.9.2016

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2017

Informační systém je otevřen od 31. 8. 2016 pro podávání žádostí na rok 2017.

Pro zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře.

dne 31.8.2016

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy