Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Seminář pro žadatele o dotaci na rok 2019

Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace do 31.8.

dne 13.7.2018

Vyhlášení výzvy pro žádosti o dotace na realizace projektů v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.

Výzva se dělí na dva moduly:

  1. Modul A je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní
    a indikovanou, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací
    a vzdělávání odborné či laické veřejnosti - konference, internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím ESF) a na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např. výzkumy, sběr dat.
  2. Modul B je zaměřen na podporu krajských projektů, které budou systémově zabezpečovat vzdělávání, metodické vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména jde o podporu pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Podrobnější informace najdete na těchto stránkách MŠMT.

Výzva je ke stažení zde.

Systém pro podávání žádostí bude otevřen od konce srpna.

dne 3.7.2018

Vyúčtování dotací na rok 2017

Příjemce je povinen zaslat ministerstvu - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2018.
Vyúčtování se letos vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

Součástí Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je i vypořádání dotace se státním rozpočtem podle § 75 rozpočtových pravidel a podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Znění vyhlášky i potřebné přílohy najdete na těchto stránkách MFČR. Příslušnou přílohu vyplňte a vložte do vyúčtování do kapitoly Přílohy vyúčtování.

Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů vyúčtování potvrdíte prostřednictvím šablony čestného prohlášení žadatele k vyúčtování. Tuto šablonu si stáhněte, vyplňte, podepište a naskenovanou ji vložte do vyúčtování do kapitoly Přílohy vyúčtování.

Kompletní návod na zpracování vyúčtování v IS-prevence najdete na této adrese.

dne 5.1.2018

Podávání žádostí o dotace na realizace projektů v roce 2018

Informační systém je otevřen pro podávání žádostí na rok 2018.

Podat žádost mohou pouze registrovaní uživatelé - pokud jste už žádost podávali, přihlašte se do systému se stejným přihlašovacím jménem a heslem. V opačném případě se musíte do systému registrovat.

Při zpracování žádosti se řiďte informacemi MŠMT, které najdete na této adrese.

Žádosti se podávají pouze elektronicky. Součástí žádosti je i povinná příloha čestné prohlášení žadatele. Formuláře čestného prohlášení najdete v kapitole Ke stažení

V případě potíží se přečtěte nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené otázky

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře

(Uživatelská podpora je pro otázky související s formulářem vyplňování žádosti a s věcným obsahem projektu k dispozici v pracovní dny v čase 9.00-15.00 počínaje dnem 4.9.2017, konče 27.9.2017).

 

dne 30.8.2017

Dotační řízení pro žádosti na rok 2018 vyhlášeno

MŠMT zveřejnilo na této adrese vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 včetně harmonogramu realizace.

Metodické pokyny najdete v kapitole METODIKA | KE STAŽENÍ.

Pro žadatele o dotace na realizaci projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018 budou BEZPLATNĚ realizovány semináře v těchto termínech:

  1. Praha 6. 9. 2017, 9:00 - 11:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  2. Praha 6. 9. 2017, 12:00 - 14:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  3. Brno 7. 9. 2017, 10:00 - 12:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
  4. Brno 7. 9. 2017, 13:00 - 15:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
dne 17.7.2017

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy