Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Dotační řízení pro žádosti na rok 2018 vyhlášeno

MŠMT zveřejnilo na této adrese vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 včetně harmonogramu realizace.

Metodické pokyny najdete v kapitole METODIKA | KE STAŽENÍ.

Pro žadatele o dotace na realizaci projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018 budou BEZPLATNĚ realizovány semináře v těchto termínech:

  1. Praha 6. 9. 2017, 9:00 - 11:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  2. Praha 6. 9. 2017, 12:00 - 14:00 h, MŠMT - Karmelitská 7 - přihlásit se můžete na této adrese
  3. Brno 7. 9. 2017, 10:00 - 12:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
  4. Brno 7. 9. 2017, 13:00 - 15:00 h, KÚ JMK - Cejl 73 - přihlásit se můžete na této adrese
dne 17.7.2017

Vyhlášení výsledků dotačního řízení ze státního rozpočtu na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017

Dne 10. 1. 2017 byly projednány poradou vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT pro dotační program na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.

Dle metodiky dotačního řízení (viz. Část VIII. Konečná podoba rozpočtu projektu) je nutné, aby žadatelé u projektů, u kterých byla schválena dotace v nižší výši, než byla výše dotace požadovaná, finalizovali a akceptovali konečnou podobu projektu a celkového rozpočtu projektu. Vyplněný formulář konečné podoby projektu a celkového rozpočtu projektu je nutné vložit dle níže uvedeného návodu do elektronického systému v termínu nejpozději do 23. 1. 2017.

Návod na stažení formuláře konečné podoby projektu a celkového rozpočtu projektu a jeho vložení do elektronického systému s využitím MS WORD verze 2013/2016 naleznete zde.

Alternativně můžete použít kancelářský balík LIBREOFFICE (zdarma ke stažení např. na http://www.slunecnice.cz/sw/libreoffice/). Návod najdete v tomto souboru.

 

Pokud žadatel konečnou podobu projektu a celkového rozpočtu projektu ve stanovené lhůtě nepředloží, MŠMT žádost o dotaci z dotačního řízení vyřadí!!!!!!

Přehled podpořených i nepodpořených projektů (žádostí) naleznete pro programy PPRCH zde. a pro programy Bezpečné klima v českých školách zde.

Veškeré dotazy řešte prostřednictvím helpdesku (stejně jako u procesu podávání žádostí). Konzultace po telefonu nebudou žadatelům poskytovány.

dne 11.1.2017

Informace k průběhu dotačního řízení na rok 2017

V souladu s harmonogramem dotačního řízení se konalo dne 14. listopadu 2016 jednání dotační komise MŠMT. V současné době probíhá schvalovací proces výsledků dotačního řízení na MŠMT. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny v souladu s harmonogramem na konci prosince 2016.

Žadatelé, kterým bude schválen rozpočet se změnou oproti podané žádosti, budou v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 vyzváni k akceptaci konečné podoby rozpočtu projektu. Formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ bude zveřejněn v elektronickém systému IS na adrese http://is-prevence.msmt.cz . Informace o tom, že je formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ připraven v elektronickém systému IS bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace a v informačním systému IS http://is-prevence.msmt.cz. Zároveň budou všichni žadatelé, kterých se bude vyplnění tohoto formuláře týkat, upozorněni emailovou zprávou.

Sledujte z tohoto důvodu v uvedeném čase webové stránky MŠMT a informační systém IS.

Ing. Radka Heřmánková

dne 16.11.2016

Čestné prohlášení žadatele - POVINNÁ příloha

Dle Metodiky MŠMT pro Individuální a krajské projekty i pro projekty Bezpečné klima v českých školách vyplývá POVINNOST vložit do žádosti přílohu Čestné prohlášení žadatele. do kapitoly Připojené soubory projektu.

Příslušný formulář najdete v horním menu Metodika | Ke stažení  viz odkaz na soubor Čestné prohlášení žadatele ke stažení.

Tento soubor vytiskněte, podepište, orazítkujte a vložte naskenovaný do Příloh žádosti. Teprve potom žádost uzavřete a ´podejte.

 

dne 26.9.2016

Registrace žadatelů je funkční

Dobrý den,

problémy sdoručováním mailů byly přes víkend vyřešeny a systém je funkční.

Řiďte se prosím podrobným popisem, který je i se snímky obrazovek uveřejněn v prezentaci o informačním systému (snímky 8 - 12) v kapitole Prezentace v sekci METODIKA - viz přímý odkaz http://is-prevence.msmt.cz/metodika/prezentace/

 

dne 13.9.2016

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy