Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, harmonogram realizace dotačního řízení najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní metodické pokyny a další soubory najdete v kapitole KE STAŽENÍ vlevo.