Ke stažení

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat k

  1.  Zpracování vlastní projektové žádosti,
  2.  Vložení akceptace finální podoby projektu
  3.  Realizaci projektu i jeho vyúčtování.

Rychlé odkazy


Akceptace . Čestné prohlášení, projekty: individuální . krajské . Metodika . Vyúčtování .


Ad 1. Metodika pro žadatele

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

  • Metodika MŠMT pro realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování je ke stažení na této adrese

 

Čestná prohlášení žadatele

a) Individuální projekty

Pro podání žádosti je potřeba do příloh žádosti (do 30.9.) vložit naskenované podepsané čestné prohlášení žadatele

Formulář čestného prohlášení najdete zde.

Jakmile bude ve výběrové komisi Váš projekt podpořen, budete zpracovávat a odevzdávat tzv. konečnou podobu projektu a celkového rozpočtu projektu dle přílohy č. 6 metodiky MŠMT. Tuto přílohu vám po jednání komise vygeneruje systém. Součástí podávání této finální podoby bude také čestné prohlášení žadatele k této finální podobě projektu. Formulář tohoto čestného prohlášení najdete zde.

b) Krajské projekty

Pokud kraj pověří některou ze svých organizací zpracováním projektové žádosti, pak tato organizace vloží do příloh projektu naskenované pověření kraje. Formulář tohoto pověření najdete zde.

 

Ad 2. Akceptace finální podoby projektu

Vedení MŠMT rozhodlo o přidělení dotací na realizaci projektů v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2018.

Podle čl. VIII. Metodiky MŠMT musí ti žadatelé, kterým bylo navrženo krácení rozpočtu vyplnit a odeslat akceptaci finální podoby projektu. Návod najdete na této adrese,  

Součástí akceptace je i vložení potvrzeného čestného prohlášení žadatele, jehož šablonu najdete na této adrese.

Pokud žadatel neodešle akceptaci finální podoby projektu do stanoveného termínu (21. 12. 2017), bude jeho žádost vyřazena

 

Ad 3. Vyúčtování projektu, který byl realizován v roce 2017

Příjemce je povinen zaslat ministerstvu - oddělení institucionální výchovy a prevence vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 15. 2. 2018. Vyúčtování se letos vyplňuje POUZE ONLINE na adrese https://is-prevence.msmt.cz.

Součástí Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je i vypořádání dotace se státním rozpočtem podle § 75 rozpočtových pravidel a podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Znění vyhlášky i potřebné přílohy najdete těchto stránkách MFČR.
Příslušnou přílohu vyplňte a vložte do vyúčtování do kapitoly Přílohy vyúčtování.

Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů vyúčtování potvrdíte prostřednictvím šablony čestného prohlášení žadatele k vyúčtování. Tuto šablonu si stáhněte, vyplňte, podepište a naskenovanou ji vložte do vyúčtování do kapitoly Přílohy vyúčtování.

Kompletní návod na zpracování vyúčtování v IS-prevence najdete na této adrese