Ke stažení

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat ke zpracování vlastní projektové žádosti.

=>

Pro dokument z odpovídající etapy řešení projektu klikněte na odkaz níže:

 

Výzva 2024:

                                            Žádost 2024

                                            Změna dotace 2024

                                            Vyúčtování dotace 2024

 

Výzva 2023:

                                            Žádost 2023

                                            Změna dotace 2023

                                            Vyúčtování dotace 2023

 

Výzva 2022:

                                            Žádost 2022

                                            Změna dotace 2022

                                            Vyúčtování dotace 2022

Výzva 2021:

                                            Žádost 2021

                                            Změna dotace 2021

                                            Vyúčtování dotace 2021

Výzva 2020:

                                            Žádost 2020

                                            Změna dotace 2020

                                            Vyúčtování dotace 2020

Výzva 2019:

                                           Žádost 2019

                                           Změna dotace 2019

                                           Vyúčtování 2019

 

Metodika - Výzva na rok 2024:

=> Žádost 2024

1. Text výzvy

1.1 Příloha c. 1 - Formular zadosti.pdf

 

=> ŽÁDOST O ZMĚNU 2024

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace

 

=> Vyúčtování 2024


 

 

Metodika - Výzva na rok 2023:

=> Žádost 2023

1. Text výzvy

 

1.1. Příloha 1- Žádost

 

=> ŽÁDOST O ZMĚNU 2023

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace

 

=> Vyúčtování 2023

NAHORU


 

Metodika - Výzva na rok 2022:

=> Žádost 2022

1. Text výzvy

2. Povinné přílohy k žádosti - vzory formulářů:

2.1.Podrobný popis projektu (příloha č.2)

2.2. Podrobný rozpočet projektu (příloha č.3)

 

=> ŽÁDOST O ZMĚNU 2022

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace

 

=> Vyúčtování 2022

NAHORU


 

Metodika - Výzva na rok 2021:

=> Žádost 2021

1. Text výzvy a přílohy jsou ke stažení na těchto stránkách

2. Povinné přílohy k žádosti - vzory formulářů:

2.1. Individuální projekty - organizace:

2.1.1.Vzor čestného prohlášení k finální podobě projektu

 

=> ŽÁDOST O ZMĚNU 2021

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace

 

=> Vyúčtování 2021


Metodika - Výzva na rok 2020:

=> Žádost 2020

1. Text výzvy a přílohy 1-5 jsou ke stažení na těchto stránkách

 

2. Povinné přílohy k žádosti - vzory formulářů:

2.1. Individuální projekty - školy a další organizace:

2.1.1.Vzor čestného prohlášení k finální podobě projektu

2.1.2. Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách - IP-  ŠKOLY

2.1.3. Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách - IP- OSTATNÍ ORGANIZACE 

 

2.2. Krajské projekty:

2.2.1. Vzor čestného prohlášení k finální podobě projektu

2.2.2. Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách - Krajské projekty

 

!!! Údaje v elektronickém formuláři v kapitolách Mzdové prostředky (MP) a Neinvestiční údaje (ONIV) se musí rovnat součtu nákladů uvedených v příloze "Podrobný rozpočet po aktivitách" !!!

 

=> ŽÁDOST O ZMĚNU 2020

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace

 

=> Vyúčtování 2020

 

NAHORU


 

 Metodika - Výzva na rok 2019:

=> Žádost 2019

1. Text výzvy na rok 2019

2. Povinné přílohy k žádosti - vzory formulářů:

2.1. Individuální projekty - školy a další organizace:
 
2.1.1. Vzor čestného prohlášení k finální podobě projektu
 
2.1.2. Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách
 
 
2.2. Krajské projekty:
 
 
 

 

NAHORU

=> Žádost o změnu 2019

1.1. Vzor čestného prohlášení žadatele o změnu dotace
 
 

=> Vyúčtování 2019