FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

Rychlé odkazy:


Banka . Čestné prohlášení . Heslo . Právní subjektivita . Projekt . Registrace . Úvozovky .

 

1. Registrace

OT: Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

ODP: Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

OT: Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

ODP: Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

 

2. Údaje o organizaci

OT: Během letošního roku jsme změnili právní subjektivitu na Spolek. Kde máme tuto změnu provést?

ODP: Přihlaste se do systému a klikněte na odkaz Údaje o organizaci (vpravo nahoře). V kapitole Nastavení organizace v části Fakturační údaje organizace změňte položku v poli Právní subjektivita na Spolek.

 

OT: Letos jsme změnili banku. V dokumentech organizace mi nejde smazat starý soubor a nahradit ho novým.

ODP: Z důvodů zachování historie jsou jednou vložené soubory v systému archivovány a nelze je smazat. Při hodnocení projektů se však přihlíží pouze k nejnověji vloženému dokumentu daného typu. Vložte tedy nový dokument o aktuální (nové) bance. Ten se zařadí do nového roku a systém připojí k žádosti ten novější dokument.

 

OT: Loni jsme nahrávali všechny dokumenty o organizaci a nic se v nich nezměnilo. Musíme dokumenty znovu nahrávat do systému?

ODP: Ne, pokud jsou dokumenty o organizaci nezměněné, není třeba je do systému nahrávat znovu. K žádosti se automaticky připojí výpis těch dříve vložených a není třeba je znovu přikládat k žádosti.

 

 

NAHORU

3. Zakládání a editace obsahu projektu

OT: Chci založit nový projekt, ale na stránce se objevuje hláška: V současné chvíli vám chybí vyplněné některé povinné hodnoty u vaší organizace, bez kterých není možné vstoupit do sekce projektů. Já jsem ale všechno vyplnil. Co s tím?

ODP: Systém je nastavený tak, že před založením nového projektu (podání žádosti) vyžaduje od žadatel povinné informace. K nim mohou patřit i oskenované dokumenty uvedené ve vyhlášení (např. doklad o přidělení IČO). Nahrajte tyto dokumenty v kapitole Údaje o organizaci (vpravo nahoře), část  Dokumenty organizace (menu vlevo). Teprve pak systém umožňuje založení nového projektu (žádosti).    

 

OT: Chceme podat víceletý projekt až do roku 2019. Kde zadám, že se jedná o víceletý projekt?

ODP: V kapitole Základní údaje o projektu zadejte do pole Realizovat do datum např. 31.12.2019. Přesahuje-li toto pole do dalšího roku, systém považuje projekt za víceletý. Žádné speciální pole pro víceleté projekty zde není.

 

OT: Jaký rozpočet máme zadat u víceletých projektů, na celé období nebo jen na jeden rok?

ODP: U víceletých projektů vyplňujete nejen náklady, ale i zdroje pouze na následující kalendářní rok.

Textová pole v kapitole Zaměření a obsah projektu (popis projektu, přínos pro cílovou skupinu, harmonogram, … popište pro celé období s podrobnějšími informacemi o následujícím roce. Tyto texty se vám potom objeví příští rok předvyplněné.

 

OT: Při vyplňování polí v kapitole Zaměření a obsah projektu mi po kliknutí na políčko Uložit vyskočí hláška: formulář obsahuje chyby, napravte je prosím.

ODP: Systém bere celý formulář jako jeden celek, přičemž všechna pole jsou pro vyplnění povinná. Pro systém je tedy nevyplněné pole považováno za chybné. Pro uložení informací v této záložce je třeba mít ve všech polích alespoň nějaký text, byť nesmyslný (stačí jedno písmeno). To vám umožní záložku uložit a poté se vrátit k jednotlivým polím a dopsat do nich již platné informace.

 

OT: Při vyplňování polí v kapitole Zaměření a obsah projektu mne systém odhlásil a data se mi neuložila. Jak to mám udělat, abych o data nepřišla?

ODP: Systém bere celý formulář jako jeden celek, čili je třeba ukládat celý formulář najednou. Při delší době vyplňování, resp. nečinnosti vás systém z bezpečnostních důvodů odhlásí. Abyste nepřišli o data, vložte buď do každého textového pole na začátku alespoň jeden znak a ukládejte pak formulář průběžně nebo si texty napište kompletně ve wordu a pak je překopírujte do jednotlivých polí formuláře.

 

OT: Po vložení "úvozovek" do textových polí formuláře se mi nechce text uložit. Co s tím?

ODP: Do všech polí prosím pište texty bez uvozovek. Chcete-li nějaká slova zvýraznit, napište je VELKÝMI PÍSMENY.

 

OT: V žádosti jsme nenašli text s potvrzením správnosti údajů. Jak toto máme potvrdit letos?

ODP: V kapitole Metodika | Ke stažení najdete soubor Čestné prohlášení žadatele ke stažení. Tento soubor vytiskněte, podepište a vložte naskenovaný do Příloh žádosti.

 

NAHORU

4. Uzavření a podání projektu

OT: Ukončili jsme projekt v systému. Jak ho podáme? Letos se prý žádosti neposílají písemně.

ODP: Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Žádost je tím podaná a už nebude možná její další editace. Po uzavření projektu se tento projekt přesune v přehledu projektů z části Rozpracované projekty do části Podané projekty v tomto roce. Tím je projekt podán a NEPOSÍLÁ SE v listinné podobě. V posledním sloupci sice najdete odkaz Stáhnout PDF žádosti., ale ten je jen pro Vaši potřebu, abyste měli všechny vyplněné kapitoly v jednom dokumentu.

  

Vzhledem k obecné nespolehlivosti mailů doporučujeme po podání projektu průběžně sledovat v systému stránku Projekty, kde se zobrazují stavy a jejich změny u všech projektů včetně termínů na případné doplnění ... alespoň do 15.10., kdy končí formální hodnocení.