Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném oddělením prevence odboru vzdělávání MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Registrace a požadavky na hodnotitele věcné kvality projektů primární prevence MŠMT

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů programů primární prevence zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka

  • vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektů primární prevence MŠMT:

Základní předpoklady způsobilosti:

  1. Zkušenost s realizací programů zaměřených na oblast primární prevence rizikového chování minimálně 5 let;
  2. Zkušenost s hodnocením projektů MŠMT či ESF;
  3. Žadatel je certifikátorem programů primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT;

Nezbytné je splnění alespoň dvou z výše uvedených předpokladů. Všichni experti musejí doložit profesní životopis zakončený čestný prohlášením stvrzujícím správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů zasláním svého životopisu (příklad viz tento dokument) podepsaného a naskenovaného na tuto adresu: hodnotitelPRCH@nidv.cz - do 30. července 2016 . Pro kontrolu doručení si nechte při odesílání mailu nechat zaslat doručenku (ve zprávě zaškrtněte v menu Možnosti checkbox "Požadovat oznámení o doručení".

PRO ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE HODNOTITELŮ JE NEZBYTNÉ, ABY ŽADATEL:

1)  ZASLAL V DANÉM TERMÍNU ŽIVOTOPIS VE SCHVÁLENÉ STRUKTUŘE

2) DOLOŽIL PROKAZATELNĚ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ZPŮSOBILOSTI SHORA UVEDENÉ

3)  BYL ŘÁDNĚ PROŠKOLEN PRACOVNÍKY MŚMT A NIDV

4)  ÚSPĚŠNĚ SLOŽIL TEST ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLENÍ (pro úspěšné složení testu je nezbytné dosáhnout min. 90% bodů)

 

dne 21.6.2016

Informace pro žadatele o dotace na rok 2017

Porada vedení schválila dne 10. 5. 2016 „Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016).

Dotační řízení na rok 2017 je vyhlášeno, sledujte informace na těchto webových stránkách MŠMT.

Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020 (č.j. MSMT-11483/2016) ke stažení přímo zde.

dne 21.6.2016

Videonávody

Možná vám připadají všechny návody zdlouhavé a "moc textové".  Pak právě pro Vás jsme vytvořili videonávody, ve kterých si můžete prohlédnout komentované postupy od registrace do systému až po podání žádosti. Videonávody najdete v sekci Nápověda.

dne 14.9.2012

Často kladené dotazy

Vytvořili jsme pro Vás stránku s často kladenými dotazy. Přečtete-li si je, můžete ušetřit spoustu času.

dne 28.8.2012

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy